Medical

Stegia levererar motorer till världsledande medicintekniska företag. Motorerna hittas bland annat i blod analysinstrument, dialysmaskiner och påsförseglare vid blodprovstagning. Dessa produkter används på sjukhus och kliniker vilket ställer höga krav på oss som leverantör, bland annat ur kvalitetsaspekt. Stegmotor används när produkten kräver hög upplösning och ger även möjlighet att kontrollera positioneringen mer noggrant. DC-motor med växellåda och solenoid används när upplösning och position inte är de viktigaste kraven.

medical
  • Boule
  • GE healthcare
  • Foss

Vi skapar innovativa lösningar till kunder över hela världen med tillverkning i Västerås och Shanghai

Boka ett möte med oss