Medicinteknik

Stegia levererar motorer till världsledande företag inom medicinteknik. Motorerna hittas bland annat i blod analysinstrument, dialysmaskiner och påsförseglare vid blodprovstagning. Dessa produkter använder man på sjukhus och kliniker vilket ställer höga krav på oss som leverantör, bland annat ur kvalitetsaspekt. Stegmotor använder kunden när produkten kräver hög upplösning och ger även möjlighet att kontrollera positioneringen mer noggrant. DC-motor med växellåda och solenoid använder man när upplösning och position inte är de viktigaste kraven.

medical
  • Baxter medicinteknik
  • Radiometer medicinteknik
  • Boule medicinteknik
  • GE healthcare
  • Foss medicinteknik

Vi skapar innovativa lösningar till kunder över hela världen med tillverkning i Västerås och Shanghai