Process automation

Inom affärsområdet process automation återfinner man företag inom olika branscher som exempelvis utvecklar och tillverkar varuautomater, pantmaskiner, förpackningsmaskiner, oljedimavskiljare och analysmaskiner inom laboratoriemiljö. Här använder man Hybrida stegmotorer, AC servo,  DC servo samt DC-motorer.

Process automation
  • Packsize
  • Quintus
  • snap-on process automation
  • 3nine process automation
  • alfa laval process automation

Vi skapar innovativa lösningar till kunder över hela världen med tillverkning i Västerås och Shanghai